เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง

กองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงามพร้อมเจ้าที่ลงพื้นที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ดูเพิ่มเติม