เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

กองประปาและงานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกันกำจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำออกหน้าฝายดอนแก้ว หมู่ 6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ดูเพ่ิมเติม