จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสะพานสบเสริม เนื่องในวันปิยมหาราช

      ปิดความเห็น บน จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณสะพานสบเสริม เนื่องในวันปิยมหาราช

จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม ทำความสะอาด ตัดหญ้าสองข้างทางสะพานสบเสริม ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดูเพิ่มเติม