จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม พัฒนาบริเวณสะพานบ้านนาบอนและบ้านดอนงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม พัฒนาบริเวณสะพานบ้านนาบอนและบ้านดอนงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตัดหญ้า ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ บริเวณสะพานบ้านนาบอน และบ้านดอนงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด