ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด