เทศบาลตำบลเสริมงาม ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

เทศบาลตำบลเสริมงามและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสริมงามในพื้นที่ตำบลทุ่งงาม จำนวน 7 หลัง และตำบลเสริมกลาง จำนวน 8 หลัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ดูเพิ่มเติม