ประชุมหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

นายโกวิทย์ ตันทา รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ได้รับมอบหมายจากนายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ให้เป็นประธานการประชุมหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสริมงาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม