ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม