โครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร สร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทน ในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ แคร์ฟอร์ชิวเดรน ประเทศไทย มีกำนัน ผญบ. อพม. อสม.โรงเรียน โรงพยาบาล กศน.และรพ.สต.นาเอี้ยงเข้าร่วมโครงการ ดูเพิ่มเติม