โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานครู และพนักจ้างเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณภัยและสามารถนำไปใช้ในการระงับสาธารณภัยเบื้องต้นจากวิทยากรเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม