ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม