โครงการปั่นจักรยาน ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการปั่นจักรยาน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลเสริมงาม  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม  จัดโครงการปั่นจักรยานแทนการใช้รถมอเตอร์ไซด์  ปีงบประมาณ 2562  โดย มีนายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการ มีว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุลชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม  กล่าวรายงาน   ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม