มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

      ปิดความเห็น บน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริมงาม และกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม  ได้ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ในเขตพื้นที่ ได้แก่ ตำบลทุ่งงาม  จำนวน 22 ราย และ   ตำบลเสริมกลาง  จำนวน 26 ราย ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกกาคม 2562  ดูเพิ่มเติม