ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างสวนนายสรศักดิ์ ถึงบ้านนายจันทร์ บ้านมั่ว ม.4 9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างสวนนายสรศักดิ์ ถึงบ้านนายจันทร์ บ้านมั่ว ม.4 9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างสวนนายสรศักดิ์ ถึงบ้านนายจันทร์ บ้านมั่ว ม.4 9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด