ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยแก้ง (บ้านนายธีรวัฒน์ ชาจีน) บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยแก้ง (บ้านนายธีรวัฒน์ ชาจีน) บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยแก้ง (บ้านนายธีรวัฒน์ ชาจีน) บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาดาวน์โหลด