จิตอาสาและวัดประชารัฐ ด้วยกิจกรรม 5 ส “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”

      ปิดความเห็น บน จิตอาสาและวัดประชารัฐ ด้วยกิจกรรม 5 ส “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข”

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง ทำกิจกรรมจิตอาสาและวัดประชารัฐ ด้วยกิจกรรม 5 ส “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ได้เก็บกวาดขยะ และล้างบริเวณวัด ณ วัดบ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ดูเพิ่มเติม