พิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสริมงาม   เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุและคนพิการ ด้านอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และพัฒนาด้านสุขภายกาย จิตใจ สังคม  โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริมงามเข้าร่วม ในวันพุธ ที่ 10 กรกฏาคม 2562  ดูเพิ่มเติม