ตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม

ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ลงตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม  ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562  ดูเพิ่มเติม