ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม