โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      ปิดความเห็น บน โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ดาวน์โหลด