ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองห้วยแก้ว บ้านทุ่งงาม ม. 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองห้วยแก้ว บ้านทุ่งงาม ม. 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองห้วยแก้ว บ้านทุ่งงาม ม. 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
แบบก่อสร้างสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน ดาวน์โหลด