ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม (กั้นห้องปลัดเทศบาลพร้อมปิด-เปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสริมงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม (กั้นห้องปลัดเทศบาลพร้อมปิด-เปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสริมงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม (กั้นห้องปลัดเทศบาลพร้อมปิด-เปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสริมงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง ดาวน์โหลด
สรุปรายการปริมาณงานและราคากลาง ดาวน์โหลด
สรุปรายการปริมาณงานและราคา ดาวน์โหลด
รายการปริมาณงานและราคา ดาวน์โหลด
สรุปราคากลางก่อสร้าง ดาวน์โหลด
สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ดาวน์โหลด
สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคารทั้งหมด ดาวน์โหลด