ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยโจ้เหนือ บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยโจ้เหนือ บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยโจ้เหนือ บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
เบบก่อสร้างสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน ดาวน์โหลด