ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงพลังไฟฟ้า (ข้างบ้านนางวันดี ใจใหม่) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงพลังไฟฟ้า (ข้างบ้านนางวันดี ใจใหม่) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงพลังไฟฟ้า (ข้างบ้านนางวันดี ใจใหม่) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเบบก่อสร้างสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน ดาวน์โหลด