ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางเลื่อน เทพเสาร์) บ้านศรีลังกา ม. 5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางเลื่อน เทพเสาร์) บ้านศรีลังกา ม. 5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางเลื่อน เทพเสาร์) บ้านศรีลังกา ม. 5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

แบบก่อสร้างสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน ดาวน์โหลด