ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางคำปัน แสนพะเยาว์) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางคำปัน แสนพะเยาว์) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหลวง (ข้างบ้านนางคำปัน แสนพะเยาว์) บ้านทุ่งต๋ำ ม. 8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
เบบก่อสร้างสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน ดาวน์โหลด