โครงการ “ลำปางสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการ “ลำปางสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดโครงการ “ลำปางสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 ล้างสะพาน เก็บขยะ และทำความสะอาดวัดศรีลังกา วันที่ 5 เมษายน 2562 ดูเพิ่มเติม