ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมั่ว – ดอนแก้ว บ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมั่ว – ดอนแก้ว บ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมั่ว – ดอนแก้ว บ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดาวน์โหลด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ดาวน์โหลด
แบบแปลนโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมั่ว – ดอนแก้ว บ้านมั่ว ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดาวน์โหลด