ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการข้างโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลฯ บ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการข้างโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลฯ บ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการข้างโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลฯ  บ้านทุ่งต๋ำ  ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง                                                           ดาวน์โหลด
ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง           ดาวน์โหลด