ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างบ้านนายอธิพงษ์ ชัยเมืองชื่น) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างบ้านนายอธิพงษ์ ชัยเมืองชื่น) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างบ้านนายอธิพงษ์ ชัยเมืองชื่น) บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม ดาวน์โหลด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ดาวน์โหลด
แบบแปลนโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ข้างบ้านนายอธิพงษ์ ชัยเมืองชื่น) ดาวน์โหลด