ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางเอ้ย หล้าจอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางเอ้ย หล้าจอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางเอ้ย หล้าจอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ม.8 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง (ให้บริการ)