ประชุมเวทีคืนข้อมูลการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมเวทีคืนข้อมูลการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเวทีคืนข้อมูลการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสริมงาม บทเรียนการปรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเสริมงาม วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ดูเพิ่มเติม