ประชุมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน

      ปิดความเห็น บน ประชุมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน

เทศบาลตำบลเสริมงาม  จัดประชุมโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยมีนายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุม มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมเพื่อวางแผนการจัดทำจุดกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และหมู่บ้านต้นแบบ 1 หมู่บ้าน จุดเริ่มต้นโครงการในกลุ่มผู้นำ แบบครบวงจรของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม  วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม