ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง)

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง)

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างห้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)