เลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562

      ปิดความเห็น บน เลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม 2562

24 มีนาคม 2562 เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ