วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ดูเพิ่มเติม