ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

      ปิดความเห็น บน ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงามเรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลด

1. ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง  จำนวน 1 อัตรา

2. สัตวแพทย์(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน 1 อัตรา