ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่ – นาไผ่ ช่วงบ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่ – นาไผ่ ช่วงบ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงามผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่ – นาไผ่ ช่วงบ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด