เทศบาลตำบลเสริมงามออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายก เทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ออกประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนและนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม