ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางและนักศึกษาสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางและนักศึกษาสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยคณะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลเสริมงาม ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางและนักศึกษาสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการศึกษาเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้ ICF การปรับสภาพบ้าน และการศึกษาเรียนรู้จากบ้านที่ปรับโดยใช้ชุดสื่อ 7 ขั้นตอนการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแนวทางการเรียนรู้ จำนวน 220 คน ในวันศุกร์ ที่ 8 2562 ณ บ้านดอนงาม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ดูเพิ่มเติม