กิจกรรม “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” โครงการ “ลำปางสะอาด”

      ปิดความเห็น บน กิจกรรม “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” โครงการ “ลำปางสะอาด”

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินการโครงการ ลำปางสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อการขับเคลื่อนแผนงานจังหวัด วาระ ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันเก็บขยะ กวาดถนน และล้างทำความสะอาดถนน ณ บริเวณ ถนนเลียบแม่น้ำแม่ต๋ำ บ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบล ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ดูเพิ่มเติม