ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองทุ่งจี้ลี้) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองทุ่งจี้ลี้) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองทุ่งจี้ลี้) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด
ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑิฆาญา (ให้บริการ)