โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และมีสานสัมพันธ์ที่ดี ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม