ประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมประชาคมตำบล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม