โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

      ปิดความเห็น บน โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข โดยพนักงานเทศบาลตำบลเสริมงามร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ล้างและ เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ วัดบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เพื่อให้วัดดูสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ในวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดูเพิ่มเติม