โครงการลำปางสะอาด บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่ต๋ำ

      ปิดความเห็น บน โครงการลำปางสะอาด บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่ต๋ำ

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินโครงการลำปางสะอาด บริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำแม่ต๋ำทั้งสองฝั่ง โดยการนำทีมของ นายจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาล และพนักงาน เทศบาลตำบลเสริมงาม วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดูเพิ่มเติม