ต้อนรับผู้ตรวจการการเลือกตั้งเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับผู้ตรวจการการเลือกตั้งเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยนายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับนายวัชรพล ลัดพลี ผู้ตรวจการการเลือกตั้งเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม