ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีสถานที่โครงการบริเวณที่นานายจำเนียร ปิงแก้ว บ้านทุ่งงามพัฒนา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีสถานที่โครงการบริเวณที่นานายจำเนียร ปิงแก้ว บ้านทุ่งงามพัฒนา

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีสถานที่โครงการบริเวณที่นานายจำเนียร  ปิงแก้ว บ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ 11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                       ดาวน์โหลด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด่าวน์โหลด

ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง (ให้บริการ)