วันเด็กแห่งชาติ 2562

      ปิดความเห็น บน วันเด็กแห่งชาติ 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม