ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง)

      ปิดความเห็น บน ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง ) จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลด